Privacy verklaring

AVG

Vanaf 25 mei 2018 wordt de nieuwe Europese verordening ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG ) gehandhaafd, waar alle organisaties, stichtingen en verenigingen aan moeten voldoen. Het Gewestelijk Senioren Orkest (GSO) heeft een privacybeleid opgesteld die er zorg voor draagt dat de verwerking van de persoonlijke informatie die haar wordt verschaft in overeenstemming is met de verwerkingsregels van deze Europese verordening. Het privacybeleid van het GSO is van toepassing op de diensten van het GSO. Het is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.

Contactgegevens

Gewestelijk Senioren Orkest
Maassluis
Mevr. Ineke Verveer
E-mail: aiverveer@hotmail.com 

Doel Gewestelijk Senioren Orkest.

Het GSO stelt zich ten doel het bevorderen van

  • de liefde voor muziek in het algemeen,
  • het speelplezier van de individuele leden,
  • speelvaardigheid van de leden.

Het tracht dit te bereiken door regelmatige repetities en optredens onder leiding van een artistiek leider.

Website

De website van het GSO is vrij te bezoeken zonder dat u verzocht wordt mee te delen wie u bent.  Op de website wordt geen gebruik gemaakt van cookies. Als men naar aanleiding van de website van het GSO contact wil kan dat via een mailbericht of het contactformulier. De aan ons verschafte persoonlijke informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Leden

De leden van de vereniging geven de benodigde persoonsgegevens aan de secretaris van het GSO. Deze gegevens zijn nodig om het doel van het GSO ten uitvoer te kunnen brengen, om informatie te delen omtrent verenigingszaken. Deze gegevens zijn ter inzage voor de bestuursleden. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden. Als het nodig mocht zijn om deze gegevens toch te delen met derden worden de leden daarvan op de hoogte gesteld en wordt er gewerkt met een verwerkingsoverkomst.

Rechten van de websitebezoeker

Websitebezoekers hebben recht om de persoonlijke informatie die zij per mailbericht aan het GSO hebben gegeven in te zien en te laten verwijderen.
Het GSO behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring.