Schoolprojectconcerten

Eén van de doelstellingen van het orkest is om de blaasmuziek onder een zo breed mogelijk publiek onder de aandacht te brengen. Om de doelgroep basisschooljeugd te bereiken en op haar manier een steuntje bij te dragen aan cultuur- en muziekeducatie, verzorgt het GSO in samenwerking met de Algemene Muzikale Vorming-docent schoolconcerten. Het GSO ontmoet jaarlijks kinderen van een aantal basisscholen uit Maassluis.  De afgelopen jaren was dit in Theater Koningshof. Voor de kinderen wordt een eigentijds speciaal samengesteld programma uitgevoerd waarbij zij  kennismaken met de blaasmuziek.

Instrumentendemonstraties luisteren het op speelse manier vertelde verhaal over blaasmuziek op. Ruimte voor interactie is ruim aanwezig...een aantal keer vraagt de dirigent van het orkest hoe de kinderen instrumenten, klanken of het repertoire beleven.

Hoogtepunt tijdens deze schoolconcerten is het uitvoeren door kinderen van een speciaal ingestudeerd werk. Of het nu gaat uit muziek van een Disneyfilm, een popliedje of een speciaal arrangement van de bekendste Efteling melodieën....één ding valt op: het grote plezier van samen musiceren voor en door 'jong en oud'